เกียวโตคู่มือท่องเที่ยว <อย่างเป็นทางการ>

MENU

พิพิธภัณฑ์

แกลอรีภาพเขียน พิพิธภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมชิ้นเอก เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพียงส่วนหนึ่งของเมืองเกียวโตที่เปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรม ในส่วนนี้จะทำให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชื่นชมศิลปะที่งดงามของเกียวโต รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวที่มีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์

Museums16

พิพิธภัณฑ์ศิลป์ประจำจังหวัดเกียวโต 【บริเวณตะวันออก】

พิพิธภัณฑ์ศิลป์ประจำจังหวัดเกียวโตตั้งอยู่ในสวนโอคาซากิ ซึ่งเป...

อ่านต่อ

Museums01

พิพิธภัณฑ์เกียวโต 【ตอนกลาง】

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่สำหรับการเยี่ยมชมประวัต...

อ่านต่อ

Museums02

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งชาติเกียวโต 【บริเวณตะวันออก】

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งชาติเกียวโต (MOMAK) ได้เปิดสู่สาธาร...

อ่านต่อ

Museums03

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกียวโต 【บริเวณตะวันออก】

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกียวโต มีหน้าที่จัดเก็บ แสดง รักษา และค้นคว...

อ่านต่อ

Museums04

พิพิธภัณฑ์มังงะนานาชาติเกียวโต【พื้นที่ตอนกลาง】

ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นที่อุทิศให้กับมังงะ...

อ่านต่อ

Museums17

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเกียวโต 【บริเวณกลาง】

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเกียวโต ได้จำลองความสัมพันธ์ของแหล่งกำเนิดขอ...

อ่านต่อ

Museums05

พิพิธภัณฑ์มิโฮะ 【เมืองชิกะ】

สถาปัตยกรรมลับแล: ความงามจากธรรมชาติและฝีมืออันปราณีตของมนุษย์...

อ่านต่อ

Museums06

พิพิธภัณฑ์เก็คเคย์คัง โอคุระ สาเก【มณฑลทางใต้】

แม้ว่าไวน์ข้าวญี่ปุ่นมักจะถูกเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าสาเก แต่สาเ...

อ่านต่อ

Museums07

ชิงูเระ-เด็น 【บริเวณทางตะวันตก】

ชิงูเระ-เด็น เป็นสวนสนุกในเกียวโตที่เปิดทำการในปี 2006 ในอาราช...

อ่านต่อ

Museums10

พิพิธภัณฑ์งานหัตถกรรมพื้นเมืองเกียวโต 【บริเวณตะวันออก】

พิพิธภัณฑ์งานหัตถกรรมพื้นเมืองเกียวโต หรือ “ฟุเรไอคัน” (FUREAI...

อ่านต่อ

Museums11

พิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกาย 【บริเวณศูนย์กลาง】

พิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกายเปิดตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1974 ตั้งแ...

อ่านต่อ

สถาปัตยกรรม

Museums08

ที่ทำการเทศบาลจังหวัดเกียวโต 【พื้นที่ตอนกลาง】

อาคารหลักหลังเดิมตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของที่ทำการเทศบาลจังหวัดเ...

อ่านต่อ

Museums09

สำนักงานจังหวัดเกียวโต 【ตอนกลาง】

ลานจัตุรัสที่อยู่หน้าสำนักงานแห่งนี้ (สร้างในปี 1927) เป็นแหล่...

อ่านต่อ

หลักสูตรการแนะนำ

Museums12

เส้นทางสายพิพิธภัณฑ์

เส้นทางนี้เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในเกียวโต 1. พิพิธภัณฑ์ศิลป...

อ่านต่อ

Museums13

เส้นทางสถาปัตยกรรมยุคใหม่

เลือกเส้นทางนี้เพื่อเที่ยวชมสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเกียวโต 1. ม...

อ่านต่อ

Museums14

เส้นทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

เส้นทางนี้นำเสนอผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในประเทศญี่ปุ่นภายหลัง...

อ่านต่อ

Museums15

ตามรอยประวัติมังงะ

ทุกวันนี้ "มังงะ" เป็นหน้าตาของวัฒนธรรมญี่ปุ่น การ์ตูนซึ่งเป็น...

อ่านต่อ