เกียวโตคู่มือท่องเที่ยว <อย่างเป็นทางการ>

MENU

ศาลเจ้าและวัด

Kamigamo01

ศาลเจ้าคะมิงะโมะ จินจะ

ศาลเจ้านี้มีอีกชื่อคือ “คะโมะวะเคะอิคะสึจิ จินจะ” เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเกียวโต สร้างในศตวรรษที่ 7 ก่อนการเกิดขึ้นของเฮอันเคียว (เกียวโต)
โทริอิ (ประตู) สีส้มขนาดใหญ่คือทางเข้าศาลเจ้าคะมิงะโมะจินจะ มีทางเดินทอดตรงผ่านสนามหญ้าสีเขียวไปยังโทริอิอันที่อยู่หน้าป่าศักดิ์สิทธ์ขนาดใหญ่ ทางเดินทอดตัวเข้าไปในป่าและนำไปสู่หอหลักของศาลเจ้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ทางน้ำใสสองสายไหลมาบรรจบกัน ภูเขาทรายสีขาวสองลูกข้างอาคารหลักเปรียบเป็นภูเขาเพื่อให้เทพลงมาสถิต
เป็นเวลามากกว่า 1300 ปีที่ศาลเจ้าแห่งนี้มุ่งเน้นในพิธีกรรมเพื่อเทพวะเคะอิคะสึจิ ที่เดิมเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ทว่าได้กลายเป็นเทพผู้ปกป้องเมืองหลวงไปในภายหลัง ด้วยเหตุนี้พิธีการทางศาสนาที่วัดคะมิงะโมะจินจะจึงมีความหมายเพื่อการปกป้องรักษาเมืองหลวงไปจนถึงอาณาจักร
ตัวอย่างคือ เทศกาลอะโอะอิ มัตสึริ (เทศกาลดอกฮอลลีฮ็อค) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีขบวนแห่ของผู้คนที่สวมเครื่องแต่งกายต่างกันไปในแต่ละสมัย ขบวนแห่เดินไปจบที่ศาลเจ้า ที่ตัวแทนแห่งจักรพรรดิจะอ่านสาส์นจากจักรพรรดิและเป็นตัวแทนในการสวดมนต์ เทศกาลอะโอะอิมัตสึริ คือหนึ่งในสามของงานเทศกาลหลักของเมืองเกียวโตที่คุณพลาดไม่ได้

ที่อยู่ : 339 โมะโตะยะมะ, คิมิงะโมะ, คิตะ-คุ, เกียวโต
โทร : 075-781-0011
แฟกส์ : 075-702-6618
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถเมล์ซิตี้บัส ลงที่ป้ายคะมิงะโมะจินจิ มะเอะ แล้วเดินเล็กน้อย
(ขึ้นรถเมล์ที่สถานีเดะมะจิยะนะงิ ของรถไฟสายเคฮัง หรือรถไฟใต้ดินสถานีคิตะยะมะ)
เดินทางด้วยรถเมล์ซิตี้บัส ลงที่ป้ายคะมิงะโมะ มิโสะโนะบะชิ แล้วเดิน 5 นาที
(ขึ้นรถเมล์ที่สถานี ฮังคิว คะวะระมะจิ, สถานีเคฮัง เดะมะจิยะนะงิ, สถานีซันโจ, รถไฟใต้ดิน สถานีคิตะโอะจิและสถานีเกียวโต)
เวลา : เปิดตลอดวัน / ประตูโรมอน 8:30 - 16:00 (วันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุด เปิดถึง16:30)
ค่าเข้าชม : ฟรี งานนิทรรศการพิเศษมรดกแห่งชาติในหอหลัก 500 เยน
เว็บไซต์ : http://www.kamigamojinja.jp/english/index.html

Enryakuji01

ภูเขาเฮเอซัน เอ็นเรียคุจิ

อ่านต่อ

Saihoji01

วัดไซโฮจิ (วัดโคะเคะเดระ)

อ่านต่อ

Nishihonganji01

วัดนิชิฮงกันจิ

อ่านต่อ

Kozanji01

วัดโคซันจิ

อ่านต่อ