เกียวโตคู่มือท่องเที่ยว <อย่างเป็นทางการ>

MENU

ประสบการณ์ทัวร์

มีหลายสถานที่ที่ครั้งหนึ่งสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นแท้ในเกียวโตมี กรุณาเพลิดเพลินไปกับประสบวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นในวัดหลายแบบและเว็บไซต์ที่สามารถพบได้เฉพาะในเกียวโต

Image

Tea Ceremony

อ่านต่อ

Image

Flower Arrangement

อ่านต่อ

Image

Japanese Cuisine

อ่านต่อ

Image

Zen Meditation

อ่านต่อ

Image

Kimono/Yukata

อ่านต่อ

Image

Traditional Crafts

อ่านต่อ

Image

Japanese Calligraphy

อ่านต่อ

Image

Origami (Paper folding)

อ่านต่อ

Image

Taiko Drumming

อ่านต่อ

Image

Dressing up as a Samurai or Maiko

อ่านต่อ

Image

Walking Tour

อ่านต่อ

Image

Japanese Garden

อ่านต่อ

Image

Japanese Sake (Beer) Tasting

อ่านต่อ

คำปฏิเสธ

เมืองเกียวโตและ Kyoto Convention & Visitors Bureau ความพยายามในการเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ถึงวันที่และถูกต้อง แต่เราปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการใด ๆ และการกระทำทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ เรารับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของการเชื่อมโยงภายนอกบนเว็บไซต์นี้