เกียวโตคู่มือท่องเที่ยว <อย่างเป็นทางการ>

MENU

หลักสูตรในทุกทิศทาง

เส้นทางประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

เกียวโตและชามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
ชาถูกขนส่งจากจีนมายังญี่ปุ่นเมื่อราวแปดร้อยปีก่อน ในเส้นทางนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พิธีชงชาและทำความรู้จักวัดต่างๆ ซึ่งเสิร์ฟเครื่องดื่มจากจีนชนิดนี้เป็นแห่งแรก เมื่อสิ้นสุดวันคุณจะได้ลิ้มลองขนมหวานจากชาแบบญี่ปุ่นซึ่งได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)

01:00-02:30

Course39a

วันเคนนินจิ

วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยพระภิกษุผู้นำชาชนิดต่างๆ มาจากจีน ในอารามมีการวางอนุสรณ์หินสลักตัวอักษรคันจิเป็นคำว่า “อนุสรณ์ชา”

04:00-05:30

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโนมุระ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยโทคุชิจิ โนมุระ ผู้ก่อตั้งบริษัทโนมุระ จัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีชงชาและภาพพิมพ์ต่างๆ

06:00-07:00

เกียว-ฮายะชิยะ

ร้านที่เสิร์ฟขนมหวานจากมัทฉะ (ชาเขียวรสขม) เป็นแห่งแรกในเกียวโต ทิวทัศน์ที่มองเห็นจากชั้นหกนั้นสวยงามตระการตามาก

Central03

เส้นทางเกียวโตตอนกลาง 3

อ่านต่อ

Shopping01

เส้นทางช็อปปิ้งที่ทำให้คุณไม่เปียกฝน

อ่านต่อ

Ginkaku01

เส้นทางกินคะคุ

อ่านต่อ

Children01

เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับเด็ก

อ่านต่อ