เกียวโตคู่มือท่องเที่ยว <อย่างเป็นทางการ>

MENU

หลักสูตรในทุกทิศทาง

เส้นทางคินคะคุ

ในเส้นทางนี้ คุณจะได้เยี่ยมชมวัดคินคะคุ (วัดทอง) และวัดเรียวอันจิ ที่มีสวนอันเลื่องชื่อ

-

วัดไทโซอิน

สวนหลักได้รับระบุว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีทิวทัศน์งดงาม

-

Course29b

วัดนินนะจิ

ที่นี่เป็นวัดแห่งแรกที่มีประเพณีมนเซะคิ (พระที่มาจากราชวงศ์)

-

Course29c

วัดเรียวอันจิ

สิ่งดึงดูดใจหลักของที่นี่คือสวนหินซึ่งได้รับการจัดในแบบคะเระซันซุย (ภูมิทัศน์แบบแห้ง)

-

วัดคินคะคุจิ (วัดทอง)

วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่ามีศาลาที่เป็นสีทองระยิบระยับ

-

วัดเมียวชินจิ

เว็บไซต์ : http://www.myoshinji.or.jp/english/index.html

-

วัดโทรินอิน

-

วัดโทจิอิน

Shopping01

เส้นทางช็อปปิ้งที่ทำให้คุณไม่เปียกฝน

อ่านต่อ

Central01

เส้นทางเกียวโตตอนกลาง 1

อ่านต่อ

Japanesetea01

เส้นทางดื่มด่ำกับชาญี่ปุ่น

อ่านต่อ

Arashiyama04

เส้นทางอะระชิยะมะ

อ่านต่อ