เครื่องมือช่วยเหลือการเดินทาง

เกียวโต Wi-Fi

มีไวร์เลส LAN ให้คุณได้ใช้อินเตอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าบริการตามสถานที่ต่างๆมากมาย เช่น ป้ายรถเมล์, สถานีรถไฟใต้ดิน, ร้านสะดวกซื้อ “เซเว่น อีเลเว่น” และสถานที่สาธารณะอื่นๆ

วิธีเชื่อมต่อ

STEP 1 เลือก SSID

เลือก SSID (เครือข่ายไร้สาย): KYOTO Wi-Fi ในหน้าจอตั้งค่า Wi-Fi
จากนั้นเปิดบราวเซอร์ของสมาร์ทโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น

STEP 2

ในหน้าจอข้อตกลงการใช้งาน เลือกวิธีล็อกอินที่ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก “ล็อกอินด้วยบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์ค” หรือ “ล็อกอินด้วยอีเมล”

STEP 3

I กรณีที่เลือกล็อกอินด้วยบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์ค
1) ใส่บัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์ค (ID และรหัสผ่าน) ของผู้ใช้บริการ
2) หลังยืนยันบัญชีเสร็จสิ้น จะเริ่มใช้บริการ “KYOTO Wi-Fi” ได้

II กรณีที่เลือกล็อกอินด้วยอีเมล
1) ใส่อีเมลแอดเดรสของผู้ใช้บริการ แล้วลงทะเบียนชั่วคราว
2) ระบบจะส่งอีเมลลงทะเบียนชั่วคราวไปยังอีเมลแอดเดรสที่ระบุ ในอีเมลนั้นจะมีลิงค์สำหรับลงทะเบียนจริงอยู่ กดลิงค์ดังกล่าวแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนจริง
3) เริ่มใช้บริการ “KYOTO Wi-Fi” ได้
*การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่จำเป็นในการยืนยันบัญชี จะใช้เครือข่ายของ “KYOTO Wi-Fi” จึงจะไม่มีค่าบริการอินเทอร์เน็ต แต่หากลงทะเบียนชั่วคราวในข้อ 1) แล้วไม่ลงทะเบียนจริงในข้อ 3) ให้เสร็จภายใน 5 นาที ระบบจะตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
หากได้ลงทะเบียนจริงแล้วครั้งหนึ่ง ภายใน 1 เดือนจะสามารถใช้บริการ “KYOTO Wi-Fi” ได้โดยส่งอีเมลแอดเดรสในข้อ 1) เท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการที่ระบุในข้อ 2)

Tools tourist

สมาคมการท่องเที่ยวกรุงเกียวโต

Tools service

การบริการที่เป็นประโยชน์ & ตั๋ว