ข้อมูลการมา

คุณสามารถมาเยือนเกียวโตได้โดยใช้บริการเที่ยวบินมากมาย การเดินทางจากกรุงโตเกียวและสนามบินต่างๆ ในคิวชูก็สะดวกเช่นกัน คุณยังจะได้เพลิดเพลินกับการโดยสารรถไฟและรถโดยสารในช่วงหนึ่งของการเดินทาง นอกเหนือไปจากการขึ้นเครื่องบินอีกด้วย