สิ่งที่ต้องทำ

พิพิธภัณฑ์

แกลอรีภาพเขียน พิพิธภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมชิ้นเอก เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพียงส่วนหนึ่งของเมืองเกียวโตที่เปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรม ในส่วนนี้จะทำให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชื่นชมศิลปะที่งดงามของเกียวโต รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวที่มีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ

บันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยว

This section introduces traditional theater such as performances of Maiko and Noh dramas which originated in Kyoto. You can also learn about Kabuki, a traditional Japanese stage drama, and Nihon Buyo, a traditional form of Japanese dance. Please enjoy the beauty of Japanese theater in elegant indoor facilities.

แหล่งช้อปปิ้ง

Traditional Industries of Kyoto refers to industries planned and produced primarily within the district of Kyoto City which make products that are closely connected to traditional Japanese culture and lifestyles through the use of traditional techniques and methods.