มรดกโลก

Nijo01

ปราสาทนิโจ

ปราสาทแห่งนี้มีลักษณะหรูหรา สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงเกี...

Shimogamo01

ศาลเจ้าชิโมะงะโมะ จินจะ

ศาลเจ้าชิโมะงะโมะ จินจะ เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อคือ...

Kamigamo01

ศาลเจ้าคะมิงะโมะ จินจะ

ศาลเจ้านี้มีอีกชื่อคือ “คะโมะวะเคะอิคะสึจิ จินจะ” เป...

Nishihonganji01

วัดนิชิฮงกันจิ

วัดนิชิฮงกันจิได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใ...

Toji01

วัดโทจิ

เจดีย์ 5 ชั้น สูง 57 เมตรเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาเป็น...

Byodoin02

วัดเบียวโดอิน

บ้านของตระกูลฟุจิวะระถูกเปลี่ยนให้เป็นวัดในศาสนาพุทธ...

Kozanji01

วัดโคซันจิ

วัดโคซันจิตั้งอยู่ที่ป่าในภูเขา มีต้นสนซีดาร์สูงเรีย...

Enryakuji01

ภูเขาเฮเอซัน เอ็นเรียคุจิ

กล่าวกันว่าวัดเอ็นเรียคุจิเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางจิต...

Saihoji01

วัดไซโฮจิ (วัดโคะเคะเดระ)

การได้ไปเที่ยวชมวัดไซโฮจินับเป็นประสบการณ์พิเศษที่คุ...

Ujigami01

ศาลเจ้าอุจิงะมิจินจะ

ศาลเจ้าอุจิงะมิจินจะเป็นอนุสรณ์ของอดีตที่ผ่านมาแสนนา...

Daigoji01

วัดไดโกะจิ

วัดไดโกะจิ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งอ...

Ginkakuji01

วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน)

จิโชจิ หรือที่รู้จักกันในชื่อกินคะคุจิ (วัดเงิน) เป็...

Kiyomizu01

วัดคิโยะมิสึเดระ

“กระโดดจากระเบียงวัดคิโยะมิสึ” เป็นคำกล่าวในภาษาญี่ป...

Kinkakuji01

วัดคินคะคุจิ (วัดทอง)

ภาพวัดประดับด้วยทองอย่างหรูหราสะท้อนเงางามบนผิวน้ำขอ...

Ninnaji01

วัดนินนะจิ

วัดนินนะจิมีเจดีย์ห้าชั้นที่งามวิจิตร ประตูขนาดใหญ่ ...

Ryoanji01

วัดเรียวอันจิ

ที่นี่มีสวน “ฮิระนิวะ” (สวนที่ไม่มีเนินหรือสระน้ำ) ท...

Tenryuji01

วัดเท็นริวจิ

วัดเท็นริวจิเป็นวัดหลักในสายรินไซ สร้างขึ้นในค.ศ. 13...