ศาลเจ้าและวัด

วัดคินคะคุจิ (วัดทอง)

Kinkakuji01

ภาพวัดประดับด้วยทองอย่างหรูหราสะท้อนเงางามบนผิวน้ำของสระเคียวโคะจิ หรือสระกระจก
นี่อาจเป็นภาพของเกียวโตที่ผู้คนจดจำได้มากที่สุด ภาพเงาของวันคินคิคุจิสะท้อนใน “สระกระจก” คู่กับเกาะหินและต้นสน “วัดทอง” คือสถานที่แห่งความงามอันน่าอัศจรรย์ที่คุณต้องไปชม
วัตถุประสงค์แรกของวัดแห่งนี้คือ เพื่อถวายเป็นที่พักแก่โชกุนอะชิคะงะ โยะชิมิสึ (1358-1409) หลังสละอำนาจ ศาลาประดับทองได้ถูกเปลี่ยนเป็นวัดเซนหลังเขาเสียชีวิตไม่นาน ในเหตุการณ์ที่บอกเล่าโดยยุคิโอะ มิชิมะ นักเขียนผู้โด่งดัง พระอายุ 21 ปีเป็นผู้ลงมือเผาวัดคินคะคุจิในปี 1950 วัดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1955 เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเก็บรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สวนในวัดมีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีศาลาสำหรับพิธีชงชาอันมีเสน่ห์อยู่ภายในบริเวณวัด

ที่อยู่ : 1 คินคะคุจิ-โจ, คิตะ-คุ, เกียวโต
โทร : +81-(0)75-461-0013
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถเมล์ซิตี้บัส ลงที่ป้ายคินคะคุจิ มะเอะ, ป้าย คินงะจุจิ มิจิ
เวลา : 9:00 - 17:00
ปิด : เปิดทุกวันตลอดปี
ค่าเข้าชม : : ผู้ใหญ่ (รวมถึงนักเรียนชั้นมัธยมปลาย) 400 เยน
เด็ก (รวมนักเรียนชั้นมัธยมต้น, ประถม) 300 เยน