Alojamientos

Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihokaku Hotel

Kyotohotspringhatoyazuihokakuhotel

Address

802 Minamifudodo-cho, Shiokoji-sagaru, Nishinotoindori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8234

Tel

+81-(0)75-361-8108

Access

5 min. walk from Kyoto Station

Card

JCB, VISA, MASTER, JC, etc.